Biodujų apdorojimas

Anaerobinio proceso metu generuojamos biodujos yra drėgnos ir savo sudėtyje turi kenksmingų medžiagų, tokių kaip: sieros vandenilis (H2S), siloksanai, kurios gali pažeisti įrangą. Norint užtikrinti įrangos ilgaamžiškumą, šios medžiagos turi būti pašalintos, prieš patenkant į įrenginius vartojančius dujas. Tinkamą aktyvios anglies veikimą įtakoja dujų temperatūra ir drėgnumas. Tam, kad dujos būtų tinkamai apdrojomos aktyvios anglies filtruose, projektuojame dujų sausinimo dalį, kurią sudaro šilumokaitis, šalčio mašina ir biodujų pūstuvas. Pasiekus tinkamą dujų temperatūrą ir drėgnumą jos yra išvalomos nuo įrangai kenksmingų medžiagų. Įranga projektuojama pagal užsakovo pageidavimus ir pateikiamus techninius parametrus. Tiekimo apimtį gali sudaryti tiek aktyvios anglies filtų mazgas, tiek dujų paruošimo valymui mazgai, ar kompleksinis junginys.

Pagrindiniai privalumai:

  1. Lengvas transportavimas ir surinkimas.
  2. Nesunki ir patogi priežiūra.
  3. Lengvai keičiama aktyvios anglies įkrova.
  4. Sukurta apdoroti ir išvalyti dujas.
  5. Ilgaamžiškumas.

Brošiūros

pdf_icon
Modular biogas treatment unit
pdf_icon
Activated carbon filters
Biokona