,,Enkotherm” – šilumos mainų lyderiai

Kiekvienas projektas individualiai unikalus, todėl džiaugiamės, kad kiekvieną unikalų projektą padeda įgyvendinti mūsų įmonės atstovaujami šilumokaičiu specialistai – ENKOTHERM. Turėdama ilgametę patirtį kuriant, projektuojant ir gaminant šilumokaičius, ,,Enkotherm” komanda tiekia aukščiausios kokybės įrenginius. BIOKONA darbuotojai turi didelę patirtį įgyvendinant daugybę įvairaus dydžio projektų bendradarbiaujant kartu su ENKOTHERM. Aukštos kokybės gaminiai gaminami atsižvelgiant į specifinius parametrus ir projekto specifiką. Gamybos procesas gali būti pritaikytas prie erdvinių sąlygų. Net planavimo etape ypatingą dėmesį skiriame lengvos priežiūros, valymo, tikrinimo, priežiūros ir eksploatavimo prieigai.

Įranga ir pritaikymas:

  1. Išmetamųjų dujų šilumokaičiai naudojami siekiant padidinti stacionarių variklių, kurie yra kombinuotose šilumos ir elektros energijos (CHP) elektrinėse, efektyvumo laipsnį. Išmetamųjų dujų aušinimo energija dažniausiai naudojama vandeniui arba terminei alyvai šildyti.
  2. Dažnai vykdomos ir kelių pakopų išmetamųjų dujų šilumokaičio koncepcijos, kuriose išmetamosios dujos atšaldomos žemiau kondensacijos taško. Tokiu būdu galima efektyviai panaudoti išmetamųjų dujų energiją, įskaitant šildymo vertės dalį.
  3. Išmetamųjų dujų šilumokaičių tipinis panaudojimas yra vietinis ir centralizuotas šildymas, baseinai, absorbciniai aušinimo įrenginiai ir kiti pramoniniai tikslai. Mūsų išmetamųjų dujų šilumokaičiai gali būti tiekiami kaip atskiri komponentai arba pilni sprendimai su susijusia saugos technologija, išmetamųjų dujų aplinkkeliu ir katalizatoriaus kamera.
  4. Šie išmetamųjų dujų šilumokaičiai yra daugelio žinomų variklių gamintojų ir gamyklų konstruktorių pasirinkta įranga.
  5. Dujų šildymo ir šaldymo šilumokaičiai yra specialiai pritaikyti biodujoms ir nuotekų dujoms ruošti. Jie naudojami biodujų gamyklose, kuriose pagaminamų dujų kiekis nuo 50 Nm³/h iki 2000 Nm³/h. Kombinuotosios šilumos ir elektros energijos sistemų variklių eksploatavimo laiką iš esmės prailgina dujų ruošimo įrenginiai, nes tikslingai pašalinami teršalai ir drėgmė.
  6. Dujiniame šildymo šilumokaityje technologinės dujos šildomos, kad būtų išvengta kondensato susidarymo tolesniuose CHP sistemos komponentuose.
Biokona