,,PICCINI PAOLO” – užtikrintas biometano transportavimas

PICCINI PAOLO

,,PICCINI PAOLO” –  vieni iš biometano transportavimo įrangos tiekimo rinkos lyderių atstovaujami mūsų įmonės. Biometanas turi ne mažiau kaip 95% metano ir gaunamas iš biodujų, susidarančių anaerobiniu būdu skaidant biomasę kruopščiai kontroliuojamoje aplinkoje arba sąvartynuose po atliekų skilimo arba iš dujų, susidarančių dujofikuojant biomasę. Šių dviejų kuro rūšių naudojimas yra labai svarbus pereinant prie tvaresnės ekonomikos. Naudojant metaną ir biometaną, galima patenkinti buitinius poreikius namuose, paslaugų ar pramonės sektoriuose ar net šilumos, elektros gamybai. Mūsų įmonė bendradarbiaudama su PICCINI PAOLO, turinčią daugiau nei 50 metų patirtį, gali pateikti sprendimą pagal bet kokius jūsų poreikius.

Įranga ir pritaikymas:

  1. Verslas – galime garantuoti nuolatinį tiekimą įmonėms, kurios dėl logistinių ar finansinių priežasčių nėra prijungtos prie nacionalinio dujų tinklo ir naudoja kitą kurą, pvz., dyzeliną, mazutą, mažai sieros turintį mazutą ir kt. Padedame įmonėms sumažinti išlaidas ir taršą.
  2. Skubūs atvejai – galimybė tiekti metaną pirmaujančioms nacionalinėms gamtinių dujų skirstymo įmonėms, pramonės šakoms ir savivaldybėms, jei nutrūktų įprastas metano tiekimas dėl žalos, stichinių nelaimių ir įvykių arba planuojamos priežiūros.
  3. Papildymo taškai – įrengti papildymo taškus prie biodujų gamyklų, įmonių ar bet kurioje nurodytoje vietoje.
Biokona