Viena iš didesnių problemų maisto pramonės įmonėse, po produkto gamybos susidarančios bioskaidžios atliekos, kurių utilizavimas sudaro didelę dalį įmonės išlaidų. UAB BIOKONA stato biodujų jėgaines, pasterizavimo ir higienizavimo įrangą. Tokie projektai įgalina atliekas smulkinti, higienizuoti ir paversti biodujomis, kurios gali būti naudojamos ir esamose katilinėse pakeičiant iškastinį kurą, kogeneracinėse jėgainėse kuriose pagaminta šilumos ir elektros energija. Taip pat gali būti panaudojama gamyboje arba parduodama į tinklus. Dar vienas iš pritaikymu yra gaminant biometaną ir jį tiekiant į magistralinius arba skirstomuosius dujotiekius.

Siūlomos paslaugos:

  1. Atlikti galimybių studiją, suprojektuoti ir iki rakto pastatyti visą jėgainę su reikiama įranga atliekų utilizavimui ir biodujų arba energijos gamybai.
  2. Pagaminti ir sumontuoti tik higienizavimo įrangą, po kurios žaliavą galėsite parduoti jau esančioms biodujų jėgainėms.
  3. Renovuoti ar rekonstruoti jau esamą biodegraduojančių atliekų utilizavimo ūkį.
  4. Mūsų įmonė turi patirtį rekonstruojant, renovuojant, statant atskirus jėgainės elementus ir įgyvendinant projektus nuo idėjos iki pilno įgyvendinimo ir eksploatacijos.

Susisiekite su mumis ir mes parodysime jums įgyvendintus ir sėkmingai veikiančius objektus.

Biokona